Selldins släktvapen

Selldins släktvapen

Beskrivning
Sköld: I rött en häst i språng mellan två i ginbalk ställda blixtar, allt av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Tre röda blixtar.

Bakgrund
Tinkturerna rött och guld är tagna från Upplands landskapsvapen. Karl Johan Selldin som var den förste med namnet Selldin var född i Uppland. Karl Johan Selldin fick namnet år 1868, när han var dragon vid Livregementet.

Hästen är vald, eftersom Karl Johan Selldin var dragon. Efter sitt avsked som soldat var han kusk och fodermarsk. Hans söner Torsten, Ludvig och David började alla som hästskötare och David blev även kusk.

Blixtarna står för elektroteknik och telekommunikation, eftersom flera av Karl Johans ättlingar har valt den inriktningen.


senast uppdaterad: 2018-10-18 av Karin Selldin ©