Karl Johan Selldins ättlingar

 Karl Johan Selldin, född 1849, död 1907
 | Johan Melker Selldin, född 1871, död 1872
 | Torsten Selldin, född 1873, död 1934
 | | Ebba Arvida Selldin, född 1900, död 1979
 | Johan Hilmer Selldin, född 1875
 | Karl Ludvig Selldin, född 1878, död 1962
 | | Margareta Elisabet Selldin, född 1906, död 1906
 | | Oscar Ludvig Selldin, född 1907, död 1990
 | | | Rolf Carl Oscar Selldin, född 1946
 | | Karl Gösta Selldin, född 1912, död 1977
 | Jenny Elisabet Selldin, född 1881, död 1960
 | | Sven Adolf Fredriksson, född 1901, död 1965
 | | Nils Gunnar Selldin, född 1904, död 1989
 | | Hans Tage Fredriksson, född 1911, död 1986
 | | Erik Gösta Fredriksson, född 1918, död 1987
 | David Selldin, född 1883, död 1955
 | Henning Emanuel Selldin, född 1886, död 1951
 | | Harry Roland Selldin, född 1909, död 2000
 | | | Stig Roland Selldin, född 1938, död 2015
 | | | Hans Stefan Selldin, född 1952
 | | Rune Emanuel Selldin, född 1921, död 2007
 | | | Inger Selldin, född 1951
 | | | Ann Elisabeth Selldin, född 1956
 | | | Kjell Rune Selldin, född 1960, död 2021
 | Erik Joel Selldin, född 1891, död 1967
 | | Viola Maria Cecilia Johansson, född 1911, död 1916
 | | George Selldin, född 1915, död 1981
 | | | Judith Selldin, född 1943
 | | | George Selldin, född 1947
 | | | Donald Selldin, född 1960
 | | Harry Selldin, född 1917, död 1970
 | | | Harry Sven Jr Selldin, född 1944
 | | | Glenn Selldin, född 1947
 | | | Jacklyn Selldin, född 1949
 | | | Dennis Lee Selldin, född 1957


senast uppdaterad: 2022-01-10 av Karin Selldin ©