Stockholm för 100 år sedan


Under slutet av 1800-talet flyttade många människor från landsorten till Stockholm och stadens befolkning fördubblades. Förhoppningarna var att finna arbete och klara sin försörjning. Verkligheten var hård och många fick det svårt. Trångboddheten och fattigdomen var stor i Stockholm runt sekelskiftet, och det var mycket vanligt med inneboende för att man skulle ha råd med hyran. Många barnfamiljer fick också understöd.

En av dem som sökte sig till Stockholm för att finna lyckan var Karl Johan Johansson. Karl Johan var 28 år gammal, när han flyttade från Närke till Stockholm 1891. I Stockholm gifte han sig med Karolina Olsdotter, som kom från Värmland. Han arbetade som såpfabriksarbetare. Karl Johan och Karolina fick fyra barn: Judit Cecilia (född 1892), Johan Teodor (född 1894), Karl Harry (född 1895 död 1896) och Karl Harry (född 1903).

Runt 1900 bor familjen i en lägenhet på Söder (bilden ovan). Lägenheten är på ett rum och kök. Förutom den egna familjen på fem personer, bor även två inneboende i lägenheten. Familjen får understöd till barnen och vid ett par tillfällen får man även skor.

Karl Johan Johansson dog 1907 endast 44 år gammal.

Judit Johansson födde en dotter 1911. Dottern fick namnet Viola Maria Cecilia. Judit var ogift och bara 18 år gammal när Viola föddes.

Judit lämnade sin dotter till Allmänna barnhuset i Stockholm liksom många andra ogifta mödrar. De gjorde det eftersom de inte kunde försörja sig och sina barn. Det innebär inte att de var dåliga mödrar, utan de gjorde vad de trodde var bäst för sina barn i en hopplös situation. Barnhuset försökte snarast möjligt placera barnen i fosterhem helst på landet. Barnhuset betalade fosterföräldrarna för barnets uppehälle. Då barnet fyllt fjorton år upphörde Barnhusets ansvar.

Viola placerades i Fresta utanför Stockholm. Hon dog i kikhosta innan hon hade fyllt fem år.


senast uppdaterad: 1999-02-13 av Karin Selldin ©