Bilder ur Selldins Familjealbum

Möten över Atlanten

Juni 1938

Övre raden från vänster: Arvida (Davids fru), David, Gertrude (Eriks fru), Erik, Signe (Hennings fru), Henning
Nedre raden från vänster: Lisa (Ludvigs fru), Ludvig, Jenny, Nils (Jennys man)

Fotot togs när Erik besökte släkten i Sverige sommaren 1938. Ludvig, Jenny, David, Henning och Erik var syskon. På baksidan av bilden har Erik skrivit: "Alla broders ockso systers Fisksätra June 1938". Efter 27 år i USA har svenskan blivit uppblandad med amerikanska.


April 2010

Från vänster: Stig (sonson till Henning), Robert (son till Stig), Mark (son till Harry) och Harry (sonson till Erik)

I april 2010 besökte Stig och Robert från Sverige släkten i Houston, Texas. Stig och Harry är tremänningar. Robert och Mark är fyrmänningar.


senast uppdaterad: 2010-10-10 av Karin Selldin