Svenska kyrkan

estuna.jpg (13916 bytes)

Svenska kyrkan, som är en lutheransk kyrka, hade fram till slutet av 1800-talet ett mycket starkt inflytande över människornas liv i Sverige. Från slutet av 1600-talet hade kyrkan ansvar för folkbokföringen. Prästerna var också ålagda att hålla förhör och kontrollera församlingsbornas läs- och skrivkunnighet samt kristendomskunskap. I de noggrant förda kyrkböckerna kan vi läsa mycket intressant om våra förfäder. I slutet av 1800-talet minskade kyrkans inflytande i takt med de framväxande folkrörelserna. Frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen bidrog till att rubba de gamla samhällsmönstren.

När de tre äldsta barnen till Karl Johan och Josefina Selldin föddes, döptes de redan som nyfödda enligt svenska kyrkans ordning. Karl Johan och Josefina blev sedan medlemmar i en baptistförsamling. När dottern Jenny föds 1881 står det i födelseboken: " Odöpt av konfidentiella skäl." Sonen David föds 1883, och i födelseboken kan man läsa: "Barnet odöpt har ej dopnamn föräldrarna ogilla barnadopet." I samband med Hennings födelse 1886 står det i husförhörslängden att föräldrarna är baptister men att kyrkan inte accepterar att föräldrarna vägrar låta döpa barnen. Jenny, David och Henning döps alla den 14 juli 1886 i Estuna kyrka (bilden ovan). När den yngste sonen Erik föds 1891, döps han som nyfödd enligt svenska kyrkans ordning.

Kyrkans starka ställning och människornas lydnad för prästerna har helt förändrats under de senaste hundra åren. År 2000 kommer även kyrkans organisatoriska koppling till staten att upphöra.


senast uppdaterad: 1999-07-22 av Karin Selldin ©