Hundrahärads kompani

Vid Hundrahärads kompani vid Upplands regemente har två av släktens män tjänstgjort. Under 1700-1800-talet som indelt soldat och på 1900-talet som värnpliktig soldat.

Sven Mård
Vid generalmönstringen den 16 juni 1792 på Uppsala slott antecknades att Sven Ericsson Mård antagits som soldat nr 71 från Bergby rote den 30 maj 1791. I generalmönstringsrullan står att Sven Mård var född i Göteborg, att han var 27 år och hade 1 tjänsteår. Vidare står att han var 5 fot 9 tum lång och ogift.

Vid generalmönstringen vid Uppsala den 22 september 1800 antecknades återigen att Sven Mård var född i Göteborg. Han har nu hunnit bli 35 år och har 9 tjänsteår. Enligt rullan är Sven Mård nu gift. En notering som lagts till efter mönstringen anger att Sven Mård begärt och fått avsked. Enligt vigselboken gifte sig Sven Mård den 21 december 1792. Efter det att han begärt avsked som soldat blev han skomakare.

Håkan Selldin
I Sverige har vi allmän värnplikt, som omfattar alla svenska män. Under större delen av 1900-talet har alla unga män utbildats till soldater. Försvarets resurser har minskat under de senare åren. Nu är det bara hälften av alla pojkar, som gör militärtjänst.

Under 1996/1997 (tvåhundra år efter Sven Mård) tjänstgjorde åter en man i släkten vid Hundrahärads kompani vid Upplands regemente nämligen Håkan. Sven Mård var Håkans farfars farfars farmors far.senast uppdaterad: 2000-01-29 av Karin Selldin ©