Rotebåtsman Holm

Under indelningsverkets dagar bestod Sveriges landförsvar av indelta soldater och flottan av indelta båtsmän. När en ung man tog värvning som soldat eller båtsman, innebar det oftast att hans levnadsstandard höjdes. Från att ha tjänat som dräng fick han nu ett eget torp. Genom torpet och ersättningen han fick som soldat kunde han försörja en familj. När han var ute på militärövning, sköttes torpet av hans hustru.

Båtsmännen samlades till övning på Skeppsholmen i Stockholm. Vid övningarna var de förlagda i läger där de sanitära förhållandena var mycket dåliga. Det förekom ofta epidemier och många båtsmän dog i sjukdomar vid dessa övningar.

Rotebåtsman nr 50 vid Norra Roslags 2:a Kompani hade sitt torp i Rimbo socken i Uppland. Liksom de indelta soldaterna fick båtsmännen särskilda namn. Rotebåtsman nr 50 fick namnet Holm.

Per Holm
År 1815 gifter sig rotebåtsmannen Per Holm med Britta Stina Mård. Britta Stina och Per fick en dotter (Britta Kajsa född 1817). När Per Holm är på övning på Skeppsholmen 1821 dör han i nervfeber (tarmtyfus). Per Holm blev 30 år. Britta Stina bor kvar med dottern på torpet.

Erik Holm
1822 gifter Britta Stina om sig med Johan Erik, som genom att gifta sig med änkan tar över tjänsten som båtsman med tillhörande båtsmanstorp. Detta kallas att "konservera änkan". Även Johan Erik fick namnet Holm, när han blev båtsman. Britta Stina och Johan Erik fick tre barn (Karl Johan född 1823, Gustav född 1826 och Maja Stina född 1830). Sjökorporalen Erik Holm dör på Skeppsholmen i nervfeber 1837. Erik Holm blev 41 år. Britta Stina bor fortfarande kvar på torpet.

Johan Holm
1839 när Britta Stina är 43 år gammal gifter hon om sig med drängen Johan Andersson, som endast är 25 år. Som båtsman får han namnet Holm. Britta Stina dör 1871. När Johan Holm slutat som båtsman blir han kyrkovaktare. Han dör 1892, då är han 78 år gammal.

Karl Johan Holm (son till båtsman Erik Holm) gifter sig med Kajsa Lotta Väst (dotter till båtsman Anders Väst). De får två söner och fyra döttrar. Båda sönerna tar värvning som dragoner i Livregementet. Karl Johan Selldin (Dragon nr 38) är deras äldste son. Den yngste sonen Axel Teodor Dahlin (Dragon nr 49) dör i hjärnfeber endast 19 år gammal.


senast uppdaterad: 1999-07-07 av Karin Selldin ©