Teknologie doktor Erik Selldin


Den 8 april 2005 disputerade Erik för Teknologie doktorsexamen vid Linköpings Tekniska Högskola. Opponent var Professor Mohamed Naim från Cardiff University, UK.

Opponenten och betygskommittén anländer.

Under en intressant diskussion förklarade och försvarade Erik sin avhandling "Supply Chain Design - Conceptual Models and Empirical Analyses" för Professor Naim.


Diskussion med kollegor och vänner vid mottagningen.

Betygskommittén meddelar att Erik är godkänd.

Erik öppnar en av sina presenter.

Tillbaka till Familjeinformation


senast uppdaterad: 2005-04-09 av Karin Selldin ©