Emigration

Johan Hilmer Selldin
1893 lämnade Karl Johan Selldin och hans då 18-årige son Johan Hilmer Sverige med destination Winnipeg, Manitoba, Canada. Karl Johan återvände inom ett år till familjen i Stockholm. Johan Hilmer stannade i Canada och den övriga familjen tappade kontakten med honom. 1896 återvänder Karl Johan Selldin för att leta efter Johan Hilmer utan att finna honom.

Erik Selldin och Judit Johansson
1911 emigrerar Karl Johan Selldins yngste son Erik till USA. Erik var 20 år och ogift när han lämnade Sverige. Han anlände till New York den 15 december 1911. Eriks syster Jenny hade en svåger (Erik Oskar Fredriksson), som utvandrat till USA redan 1896. Erik hade aldrig träffat honom i Sverige men hade säkert via Jenny fått veta hur bra det var i det nya landet. Den första tiden i USA bor Erik Selldin hos Erik Fredriksson i East Orange, New Jersey.

När Erik varit ett år i USA har han ordnat arbete och sparat ihop pengar till en biljett åt Judit. Judit Johansson lämnar Göteborg med båt och anländer till USA den 18 oktober 1912.

Tack vare att Ellis Islands databas nu finns tillgänglig på Internet så vet vi att Erik reste med Lusitania och Judit med Mauretania.

Erik och Judit gifter sig i USA. 1938 besökte Erik sina släktingar i Sverige tillsammans med sin andra hustru Gertrud.

Sverige - ett utvandrarland
Från mitten av 1800-talet fram till omkring 1930 utvandrade drygt 1 milj människor från Sverige till Nordamerika, vilket motsvarar ca 20% av befolkningen. De flesta som utvandrade var i åldern 15-35 år. Emigrationen var högre under perioder av missväxt i Sverige och goda tider i Nordamerika. När det var högkonjunktur i Sverige sjönk utvandringen, och efter storstrejken 1909 steg den under ett par år.

1907 bildades "Nationalföreningen mot emigrationen", vars syfte var att hejda emigrationen. Oscar Selldin arbetade som springpojke hos föreningen 1924-1925.

national.jpg


senast uppdaterad: 2001-08-27 av Karin Selldin ©