Teleseniorer i Norrköping

Vi är en grupp seniorer med ett gemensamt förflutet vid Televerket och/eller Telia i Norrköping, som träffas en eller två gånger i månaden. Alla gamla kollegor är välkomna till våra aktiviteter. Det är bara att dyka upp vid nästa träff.

Vår "förening" är informell. Vi har ingen styrelse utan alla bidrar med att arrangera programpunkter. Vi har ingen medlemsavgift utan var och en betalar sina kostnader i samband med de olika aktiviteterna.

Alla gamla arbetskamrater är välkomna. Eftersom vi inte vet vilka som pensioneras från Telia, kan vi inte skicka personlig inbjudan till nya pensionärer. Vi får inga namnlistor från Telia eller något av de andra bolagen, som tagit över efter Televerket.

I menyn till vänster finns bilder från flera av våra aktiviteter åren 2006 till 2012. Senare bilder finns på facebook-sidan

Årets program finns på Teleseniorernas facebook-sida.
Du som är intresserad att delta är varmt välkommen till våra aktiviteter.Senast uppdaterad 2015-01-13 av Karin Selldin © Teleseniorer i Norrköping